DARMOWY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO!

Z dniem 15 marca 2016 r. rozpoczęliśmy nabór uczestników do projektu „DAJ SOBIE SZANSĘ – kurs języka angielskiego dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach na terenie województwa wielkopolskiego”. Nabór wciąż trwa – zapraszamy do zapisów.

Celem projektu jest trwałe i efektywne zwiększenie kwalifikacji językowych w zakresie skutecznej komunikacji w języku angielskim przez 360 osób (w tym 252 kobiet i 102 mężczyzn) zamieszkałych w Wielkopolsce.

Czas trwania projektu 14.03.2016 r. – 13.03.2017 r.

Kurs zakończony zostanie Międzynarodowym Egzaminem Certyfikującym, który w sposób formalny potwierdzi nabyte kwalifikacje.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu 540 634, 50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 483 034, 50 zł.

OPIS KURSU

Kurs na poziomie podstawowym A1 lub A2. Czas trwania: 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu. Miejsce zajęć – w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy uczestników lub w Centrum Językowym IDEA, Stary Rynek 71/72, Poznań.

DLA KOGO?

Warunki konieczne:

 • Osoby dorosłe powyżej 25 roku życia o niskich kwalifikacjach (co najwyżej średnie wykształcenie),
 • Osoby, które wcześniej nie korzystały ze wsparcia LLL (Life Long Learning) oferowanego w ramach PO KL,
 • Osoby pracujące, bezrobotne, rolnicy, samozatrudnieni,
 • Osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa wielkopolskiego,

Warunki preferowane (ale nie konieczne):

 • Niskie dochody,
 • Osoby z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców,
 • Osoby mieszkające w następujących powiatach: obornickim, grodziskim, słupeckim, tureckim, kaliskim, ostrzeszowskim i gostyńskim,

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Deklaracja uczestnictwa,
 • Test kwalifikacyjny - dla osób które deklarują znajomość języka angielskiego,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku osób pracujących,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku osób bezrobotnych,
 • Podpisane 2 egzemplarze umowy szkoleniowej

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja uczestnictwa, regulamin, umowa, oświadczenie uczestnika

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Dokumenty należy dostarczyć lub przesłać na adres Biura Projektu:

Centrum Językowe IDEA
Stary Rynek 71/72
61-772 Poznań

Dodatkowe informacje:
Kierownik Projektu 698-584-290
angielski@idea-polska.com

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub mailowo

PRZEBIEG PROJEKTU

W okresie od 15 marca do 28 lipca zajęcia rozpoczęło 11 grup szkoleniowych.

Od 29 lipca do 28 października – zajęcia rozpoczęło 17 grup.

Od 29 października – zajęcia rozpoczęły 3 grupy.

 

Do egzaminów Międzynarodowych do dnia 31 grudnia – podeszło 121 osób i uzyskało Certyfikat Toeic Bridge.

W miesiącu styczniu 2017 planowane są kolejne sesje egzaminacyjne.

 

Zajęcia odbywają się w Poznaniu, Obornikach, Kowanówku, Kaliszu, Piaskach, Lesznie, Krzyżu.

 

 

 

Harmonogram zajęć: STYCZEŃ 2017

 

Grupa EFS/2/CASTORAMA, poziom A1

Zajęcia: wtorek 13.15-16.15 (4x) Castorama, ul. Górecka 33, Poznań, sala szkoleniowa

03.01, 10.01, 17.01, 24.01

 

Grupa EFS/3/CASTORAMA, poziom A2

Zajęcia: wtorek 16.15-19.15 (4x) Castorama, ul. Górecka 33, Poznań, sala szkoleniowa

03.01, 10.01, 17.01, 24.01

 

Grupa EFS/12/LESZNO, poziom A1

Zajęcia: sobota 8.00-10.30 (3x), Przewozy Regionalne, ul Kilińskiego 2 sala 11, Leszno

07.01, 14.01, 21.01, 28.01

 

Grupa EFS/13/KRZYŻ, poziom A1

Zajęcia: 8.00-11.00 (4x) Przewozy Regionalne ul. Kosynierów Gdyńskich sala 210, Krzyż

07.01, 14.01, 21.01, 28.01

 

Grupa EFS/17/IDEA, poziom A1

Zajęcia: środa 17.00-20.00 (4x), Centrum Językowe Idea, Stary Rynek 71/72, Poznań, sala cynamonowa

11.01, 18.01, 25.01

 

Grupa EFS/18/IDEA, poziom A2

Zajęcia: : poniedziałek 17.00-20.00 (4x), Centrum Językowe Idea, Stary Rynek 71/72, Poznań, sala cynamonowa

02.01, 09.01, 16.01, 23.01, 30.01

 

Grupa EFS/19/IDEA, poziom A1

Zajęcia: poniedziałek 16.00-19.00 (4x), Centrum Językowe Idea, Stary Rynek 71/72, Poznań, sala na piętrze

02.01, 09.01, 16.01, 23.01, 30.01

 

Grupa EFS/20/OBORNIKI, poziom A1

Zajęcia: wtorek 17.00-20.00 (4x) Gimnazjum nr 3, ul. Piłsudskiego 28, Oborniki

03.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01

 

 

Grupa EFS/21/OBORNIKI, poziom A1

Zajęcia: środa 8.00-11.00 (4x) Biblioteka Miejska, Kopernika 10, Oborniki

04.01, 11.01, 18.01, 25.01

 

Grupa EFS/22/OBORNIKI, poziom A1

Zajęcia: wtorek 15:00-18:00 (4x) Gimnazjum nr 3, ul. Piłsudskiego 28, Oborniki

03.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01

 

Grupa EFS/23/OBORNIKI, poziom A1

Zajęcia: sobota 09:00-12:00 (4x) Biblioteka Miejska, Kopernika 10, Oborniki

07.01, 14.01, 21.01, 28.01

 

Grupa EFS/24/OBORNIKI, poziom A1

Zajęcia: czwartek 08:00-11:00 (4x) Biblioteka Miejska, Kopernika 10, Oborniki

05.01, 12.01, 19.01, 26.01

 

Grupa EFS/25/KOWANÓWKO poziom A1

Zajęcia: czwartek 14.30-17.30 (4x), Szpital Miejski ul. Sanatoryjna 34 Kowanówko, 64-600 Oborniki

05.01, 12.01, 19.01, 26.01

 

Grupa EFS/26/KOWANÓWKO poziom A1

Zajęcia: piątek 16.00-19.00 (4x), Szpital Miejski ul. Sanatoryjna 34 Kowanówko, 64-600 Oborniki

13.01, 20.01, 27.01

 

Grupa EFS/27/PIASKI poziom A1

Zajęcia: wtorek 18.00-21.00 (4x), Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, ul. Strzelecka 4, 63-820 Piaski

03.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01

 

Grupa EFS/28/PIASKI poziom A1

Zajęcia: piątek 18.00-21.00 (4x), Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, ul. Strzelecka 4, 63-820 Piaski

13.01, 20.01, 27.01

 

Grupa EFS/29/IDEA poziom A1

Zajęcia: poniedziałek 09.00-12.00 (4x), Centrum Językowe Idea, Stary Rynek 71/72, Poznań, sala kawowa

02.01, 09.01, 16.01, 23.01, 30.01

 

Grupa EFS/30/IDEA poziom A1

Zajęcia: czwartek 18.00-21.00 (4x), Centrum Językowe Idea, Stary Rynek 71/72, Poznań, sala kawowa

05.01, 12.01, 19.01, 26.01

 

Grupa EFS/31/IDEA poziom A1

Zajęcia: wtorek 09-00-12.00 (4x) Centrum Językowe Idea, Stary Rynek 71/72, Poznań, sala cynamonowa

03.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.0