Projekty EFS
z kompleksowym wsparciem

Centrum Projektów EFS zapewnia kompleksowe wsparcie w realizacji projektów szkoleniowych dofinansowanych przez Unię Europejską.

Wspieramy firmy i instytucje w zakresie: opracowania koncepcji i projektu, pozyskania dotacji (w tym opracowania wniosku), pozyskania partnerów i wykonawców, realizacji projektu (w tym zarządzania, rozliczania, promocji) oraz wykonawstwa usług szkoleniowych i doradczych, zapewniając na każdym etapie płynność i skuteczność działania, również w aspekcie finansowym.

Pytania? Napisz do nas! biuro@idea-polska.com

Dotychczas zrealizowane projekty:

"Czas na język angielski! Bezpłatne kursy dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego".
Szkolenia zorganizowane wraz ze szkołą Centrum Europy.

♦  ♦  ♦

Szkolenia językowe dla funkcjonariuszy Policji Straży Granicznej.
Szkolenia organizowane dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, województwo dolnośląskie. Szkolenia skierowane były do funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Komunikacja w języku angielskim umożliwiła im sprawne rozwiązywanie problemów, które pojawiały się podczas obsługi EURO 2012 oraz zwiększała poczucie bezpieczeństwa turystów odwiedzających ten region.

♦  ♦  ♦

"45+ Bez barier - skuteczna komunikacja w języku angielskim".
Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla osób pracujących 45+ z terenu województwa pomorskiego. W ramach projektu odbywały się szkolenia z języka angielskiego dla 360 uczestników. Projekt przeznaczony był dla osób pracujących (w wieku powyżej 45 lat) na terenie województwa pomorskiego (osoby z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców), które z własnej inicjatywy zgłaszały chęć zdobycia, podwyższenia kwalifikacji językowych.

♦  ♦  ♦

Szkolenia językowe dla beneficjentów projektu : "Profesjonalista na rynku gastronomicznym".
Szkolenia organizowane dla Urzędu Miasta Nowy Sącz w województwie małopolskim. W ramach projektu utworzonych zostało 20 grup maksymalnie 12-osobowych. Łączna ilość uczestników którzy przystąpili do egzaminów końcowych nie przekroczyła 200.

♦  ♦  ♦

"Wzmocnienie kompetencji językowych lubuskich funkcjonariuszy w związku z realizacją EURO 2012".
Szkolenia organizowane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp, województwo lubuskie. Projekt był skierowany był do funkcjonariuszy Policji, funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej województwa lubuskiego, którzy w ramach obowiązków służbowych byli przewidziani do udziału w zabezpieczeniu EURO 2012, m.in. w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, usprawnienia przepływu ruchu turystycznego na granicach, współpracą z funkcjonariuszami właściwych służb państw trzecich.

♦  ♦  ♦

"Dolnośląska Akademia Kadr".
Szkolenia organizowane dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Kurs kierowany był do pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa dolnośląskiego. Oprócz zajęć z typowej nauki języka angielskiego zostały zorganizowane bloki tematyczne poświęcone spotkaniom z kulturą angielską. Zajęcia były prowadzone zarówno przez lektorów polskich jak i native speakerów.

♦  ♦  ♦

"Zainwestuj w siebie - szkolenia językowe dla osób 45+".
w województwie pomorskim. W ramach projektu zorganizowaliśmy szkolenia z języka angielskiego dla osób pracujących 45+ z województwa pomorskiego. Kurs realizował 60 godzinny program językowy (zajęcia grupowe prowadzone standardowo wzbogacone elementami konwersacji, scenariuszy sytuacyjnych itp.) oraz 15-godzinne szkolenie w formie „1 na 1” obejmujące zagadnienia związane z międzynarodowymi egzaminami certyfikującymi i dalszym samokształceniem oraz przeciwdziałaniem stereotypom postrzegania ról kobiet i mężczyzn.

♦  ♦  ♦

"Szkolenia językowe dla osób pracujących, zameldowanych lub zatrudnionych na terenie powiatu nowotomyskiego"

♦  ♦  ♦

"Przełamujemy bariery – szkolenia językowe szansą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
to projekt obejmujący bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla osób pracujących 45+ z terenu woj. Lubuskiego i wielkopolskiego. Kurs z języka angielskiego obejmował 60 godzinne szkolenie grupowe oraz szkolenia indywidualne „1na1” 15 godzin dla uczestnika, dla każdej z dwóch lokalizacji. Kurs zakończony został międzynarodowymi egzaminami.

♦  ♦  ♦

Szkolenia językowe w ramach projektu organizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości i Stargardzką Izbę Gospodarczą w Stargardzie Szczecińskim.
Projekt realizowany od października 2008 do grudnia 2009. W szkoleniu uczestniczyło 90 osób.

♦  ♦  ♦

Kursy językowe prowadzone dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim
dla pracujących dorosłych osób, zamieszkałych lub pracujących w powiecie drawskim. Kurs został przeprowadzony dla 216 uczestników i obejmował naukę dwóch języków (angielski i niemiecki) z możliwością zdawania egzaminów zewnętrznych TELC.

♦  ♦  ♦

Kursy językowe prowadzone dla Polskiego Związku Pracodawców w Szczecinie
dla pracujących dorosłych osób, zamieszkałych lub pracujących w Szczecinie lub powiecie kołobrzeskim. Kurs został przeprowadzony dla 360 uczestników i obejmował naukę dwóch języków (angielski i niemiecki) i zakończony był egzaminem wewnętrznym.

♦  ♦  ♦

"Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie języków obcych"
projekt organizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji narodowej i Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Projekt obejmował szkolenie blisko 5 tysięcy nauczycieli z terenu 4 województw.

♦  ♦  ♦

Wraz z DGA Doradztwo Gospodarcze,w ramach projektów nadzorowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Phare SSG 2002) przeprowadzone zostały dwa kursy: "Promowanie zdolności adaptacyjnych" to szkolenia dla pracowników MŚP oraz "Turystyka Wspólna Sprawa" to szkolenia językowe dla pracowników branży turystycznej.

♦  ♦  ♦

"Turystyka wspólna sprawa"
F5 Consulting, kursy w ramach projektu nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości , dla pracowników branży turystycznej.

♦  ♦  ♦

"50naPlus – wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia"
WYG International w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przeprowadziliśmy kursy językowe języka angielskiego i niemieckiego dla niemal 400 osób.

♦  ♦  ♦

"Języki i Internet szansą na wzrost konkurencyjności w powiecie nowotomyskim"
dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu przeprowadziliśmy kursy języka angielskiego i niemieckiego dla osób bezrobotnych w Mowy Tomyślu, Opalenicy i Zbąszyniu. Łącznie w kursach wzięły udział 222 osoby.

♦  ♦  ♦

W ramach projektu „Szansa dla Ciebie” i „Perspektywy dla młodzieży” , na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie, przeprowadzone zostały kursy języka niemieckiego dla osób bezrobotnych.

♦  ♦  ♦

W ramach projektu „Młody wiek – wielkie możliwości”, na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, przeprowadzono kurs "podstawy języka niemieckiego dla osób bezrobotnych"

♦  ♦  ♦

W ramach projektu „Nauka-praktyka-praca”, na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie, przeprowadzono kurs języka angielskiego dla młodych, bezrobotnych osób.

♦  ♦  ♦

"Język angielski dla początkujących"
na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

♦  ♦  ♦

"Kurs języka angielskiego dla osób poszukujących pracy za granicą przy pracach sezonowych"
szkolenie na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce dla osób bezrobotnych.

♦  ♦  ♦

Kursy języka angielskiego i niemieckiego w ramach projektu „Czas na nas” oraz kursy języka angielskiego i niemieckiego dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Lepsze jutro” na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.